17.10.2010 | Magnetický odlučovač MR300

Popis zařízení: Chladící kapalina přichází z přečerpávací stanice do rozvodného krytu přes připojovací závit G1 ¼“. Dále znečistěná kapalina přitéká na rotující magnetický válec, kde jsou odloučeny feromagnetické nečistoty do nádoby na třísky. Vyčistěná kapalina odtéká spodní části odlučovače.

MF 300
MR300