10.10.2010 | Automatický svíčkový filtr AF100

Popis funkce zařízení: -znečistěná kapalina se přivádí do základního tělesa filtru AF a přes rotační rozvod na 3 kusy svíčkových vložek filtru. Při zanesení dá diferenciální spínač zanesení SP1 el. impuls el. motoru o přetočení o 90 stupňů na koncový spínač SP2 (napájení 24V DC). V proplachovací poloze za pomoci stlačeného vzduchu o min tlaku 5 bar a el. magnetického rozvaděče (napájení 24 V DC) dojde k otevření proplachovacího ventilu na dobu asi 4 sekund a tím dojde k propláchnutí 1 kusu svíčkové filtrační vložky. Doporučujeme dobu času proplachu měnit dle výsledku čistění vložky.Tento cyklus filtrace se stále opakuje. Částečky nečistot z automatického filtru AF při proplachu jsou pak odvedeny do speciální nádrže na kal.

AF100
AF100