Automatický svíčkový filtr AF 100-V

Použití zařízení

  • k filtrování nečistot v zařízeních pro chlazení nástrojů při obrábění
  • filtruje nečistoty z vodou mísitelných kapalin – olejových emulzí s různým obsahem minerálního oleje, syntetických chladících kapalin a řezných olejů

Technické parametry zařízení

  • pro množství chladící kapaliny Qmax = 100 l/min, filtrace 40 MIC
  • tlak stlačeného vzduchu pro ovládání proplachu p = 5 bar
  • diferenciální elektrická indikace zanesení filtru

    Chlazení nástrojů - automatický filtr

    Automatický filtr AF 100-V katalog AF100-V