Zdroje tlaku pro testování, upínání, vysokotlaká technika

Zesilovače tlaku vzduchu
typické tlaky 10-20 bar / pohon vzduchem 5-10 bar

 • otevírání ventilů forem pro vstřikování plastů
 • místní zdroje vyššího tlaku pro pohon subsystémů v rámci stroje
 • odblokování brzd pro odtah nákladních aut


typické tlaky 20-250 bar / pohon vzduchem 5-10 bar nebo elektricky

 • zkoušky těsnosti
 • zvláštní aplikace

Zesilovače tlaku plynu - kompresory
typické tlaky 10-35 / 35-400 bar / pohon vzduchem 5-10 bar nebo hydraulicky

 • plnění akumulátorů dusíkem
 • zkoušky těsnosti inertním plynem
 • vytlačování kapalin inertním plynem

Zesilovače tlaku kapalin - vysokotlaká čerpadla
typické tlaky 20-4000 bar / pohon vzduchem 5-10 bar nebo hydraulicky

 • tlakové zkoušky vodou (hasicí přístroje, ventily, výrobky vyžadující výstupní kontrolu tlakem)
 • upínání a krytí lekáží - olej
 • vlhčení
 • speciální aplikace

Možnost provedení v ATEX Ex II 2G/2D
Know how HASKEL, MAXIMATOR, OLAER Schweiz, z vlastní produkce

Plnění akumulátorů dusíkemZesilovač tlaku vzduchu - 20 barAgregát pro testování hasicích přístrojů