Chlazení rozvaděčů - klimatizace elektroskříní

Na rozdíl od starších elektromechanických řídicích systémů, kde pro odvod tepla z elektrického rozvaděče často postačovalo pasivní chlazení nebo větrací štěrbiny,  elektrické rozvaděče současných výrobních strojů a linek vyžadují porkočilejší řešení. S rostoucím měrným výkonem a zmenšujícími se rozměry elektronických a výkonových prvků se zvyšuje i jejich citlivost na vysokou teplotu, prach a vlhkost. Proto je nutné zajistit v elektrickém rozvaděči teplotně stabilní a čisté prostředí. Správná provozní teplota je předpokladem pro dlouhou životnost elektrických komponent a jejich spolehlivou funkci. Zamezí se tak prostojům ve výrobě, které jsou ve většině případů spojeny s vysokými náklady. Optimální provozní teplota v elektrickém rozvaděči leží v závislosti na druhu použitých prvků v rozmezí 30 a 50°C.

Pro vyšší teploty se obvykle používají ventilátory, nebo, pokud jsou vyšší požadavky na čistotu vniřního prostředí, výměníky vzduch/vzduch. Pro nižší teploty a/nebo vyšší výkony je už nutné použít klimatizační jednotky, nebo, pokud je k dispozici chladicí voda, výměníky vzduch/voda - viz  základní přehled.

Ventilátory (CE, UL/ IP 55)

 • FAN s mřížkami FIL (41-580m3/h)   katalog FANFAN
 • DLK nástřešní ventilátory  (500-3340 m3/h)   katalog DLK

Výměníky
EGO

Klimatizační jednotky (CE, UL/ vnitřní i venkovní)

  • EGO (300-14800 W (A35/A35)) - montáž na stěnu nebo dveře   katalog EGO
  • DEK (410-3850 W (A35/A35)) - montáž na střechu   katalog DEK
  • SKY (1050/ 1550 / 2050 W (A35/A35)) - variabilní motnáž na stěnu nebo dveře   katalog SKY
  • EMO (380-9400 W (A35/A35)) - venkovní/outdoor použití   katalog EMO

Související značky

   TEXA, OLAER, KELVIN
Klimatizační jednotky EGOKlimatizační jednotky SKY