Vzduchové chladiče oleje OLAER - Parker

Vzduchové chladiče se používají pro chlazení hydraulických a mazacích olejů, emulzí a chladicích směsí na bázi voda-glykol, a to pomocí okolního vzduchu. Výstupní teplota chlazené kapaliny je vždy vyšší než teplota okolního vzduchu. Výhodou je relativně nízká spotřeba elektrické energie pro pohon ventilátoru chladiče a možnost nasazení v místech, kde není k dispozici chladicí voda, je jí nedostatek, nebo je nekvalitní a způsobuje časté zanášení vodních chladičů.

LAC - s elektromotorem na střídavé napětí  katalog LAC   vzduchový chladič LAC

LDC - s elektromotorem na stejnosměrné napětí 12/24 V katalog LDC  vzduchový chladič LDC

LHC - s hydromtorem  katalog LHC  vzduchový chladič LHC

LOC - chladicí agregáty s čerpadlem katalog LOC  chladicí agregát LOC

 

Příslušenství

Termostat pro montáž do chladiče - typ TV

Vzduchový chladič

vzduchový chladič LAC 200