Trubkové chladiče oleje

Trubkové vodní chladiče se používají pro chlazení hydraulických a mazacích olejů, emulzí a chladicích směsí na bázi voda-glykol pomocí chladicí vody. Zdrojem chladicí vody bývá chladicí mikrověž, vodovodní řad, řeka nebo centrální chladicí agregát. Výstupní teplota chlazené kapaliny tak může být ve většině případů nižší než teplota okolního vzduchu. Výhodou je možnost čištění trubek na straně chladicí vody a robustní kontrukce.

katalog Trubkových chladičů

Trubkové chladiče pro široký rozsah parametrů Vám rádi navrhneme na poptávku.

Bezpečnostní chladiče oleje

Bezpečnostní chladiče se používají v případech, kdy je nutno minimalizovat riziko kontaminace chladicí vody olejem v případě prasknutí chladiče vlivem koroze nebo přetlaku (např. při chlazení říční a povrchovou vodou). Díky zdvojeným trubkám a vloženému meziokruhu může být pouršení teplosměnné plochy indikováno dříve, než dojde ke smíchání obou médií.

Bespečnostní chladič