Deskové chladiče oleje - výměníky tepla

Deskové vodní chladiče se používají pro chlazení hydraulických a mazacích olejů, emulzí, nafty, paliv a chladicích směsí na bázi voda-glykol pomocí chladicí vody. Zdrojem chladicí vody bývá chladicí mikrověž, vodovodní řad, řeka nebo centrální chladicí agregát. Výstupní teplota chlazené kapaliny tak může být ve většině případů nižší než teplota okolního vzduchu. Deskové chladiče se vyrábějí ve dvou základních provedeních - letované a šroubované.

Deskové výměníky tepla letované

Výhodou je kompaktní provedení, nízká cena a relativně vysoký pracovní tlak - standardně 30 až 45 bar, případně i teplota (až 245 °C).

Nevýhodou je vyšší citlivost na cyklování tlaku a nemožnost provádět mechanické čištění (možné je pouze chemické čištění - např. pro odstranění vodního kamene, apod.).

Deskový chladič letovanýDeskový chladič letovaný PWO katalog Deskových letovaných chladičů

Deskové výměníky tepla šroubované

Používají se především pro vyšší výkony a všude tam, kde se očekávají problémy s korozí na straně vody.

Standardní tlaková řada je 10, 16, 22 bar.

Výhodou je možnost mechanického čistění po rozebrání výměníku, případně jeho rozšíření.

Deskový chladič šroubovaný   Deskový chladič šroubovaný - funkce katalog Deskových šroubovaných chladičů